Přehled uzavírek

Zúžení vozovky místní komunikace


Místo: Nebory
Začátek prací: 4.3.2015 08:00
Termín ukončení: 31.3.2017 15:00

Popis: Z důvodu postupu stavebních prací na přeložce silnice I/11 dojde k zúžení vozovky místní komunikace v Neborech, která vede od neborovského kopce směrem ke kravínu v Neborech. Vozovka bude zúžena na 4 m v délce cca 50 m. Na zúžení vozovky budou řidiči upozorněni provizorním dopravním značením o snížení rychlosti na 30 km/hod. a o přednosti v jízdě, proto žádáme řidiče, aby toto značení bezezbytku dodržovali. Jinak budou vznikat kolizní situace při střetu vozidel ve zúženém místě. Navíc se na vozovce budou pohybovat i chodci. Proto prosíme všechny účastníky silničního provozu, aby se k sobě chovali zodpovědně. Děkujeme za pochopení
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku