Přehled uzavírek

Oprava mostu přes potok Staviska


Místo: Třinec, k. ú. Konská
Začátek prací: 1.3.2017
Termín ukončení: 15.8.2017

Popis: Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 238c (pasport komunikací) - komunikace vedoucí do městské části Osůvky, v úseku o délce cca 60 m v místě opravovaného mostu přes potok Staviska ev. č. IV/12. Objízdná trasa byla stanovena po mostě přes potok Staviska ev. č. VII/3 - místní komunikace II. třídy č. 437b (pasport komunikací)- komunikace do městské části Kojkovice. Do uzavíraného úseku komunikace bude povolen vjezd jen vozidlům stavby. Dopravním omezením dojde k úpravě trasy autobusové dopravy. Autobusová zastávka „Třinec, Osůvky, Pod Osůvkami“ bude obsluhována beze změny.
Přílohy:
Příloha k oznámení.doc

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku