Přehled uzavírek

Uzavírka místní komunikace v Neborech - Přeložka silnice I/11 - Změna termínu


Místo: Nebory
Začátek prací: 8.3.2017
Termín ukončení: 30.6.2017 23:59

Popis: Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 366c (pasport komunikací) umístěné na pozemcích parc. č. 1367/4, 1621/54, 1367/12 v k. ú. Nebory, obec Třinec, úplnou uzavírkou silničního provozu v úseku 300 m v místě budované silnice I/11 v úseku mezi čp. 107 a 15 - místní komunikace vedoucí od silnice I/11 (na Neborovském kopci směr Guty) ke kravínu. Objízdná trasa byla stanovena: Objízdná trasa pro vozidla bez rozlišení bude vedena: a) po silnici č. I/11 na pozemku parc. č. 1368/1 v k. ú. Nebory – od prodejny Enapo čp. 184 (na Neborovském kopci) až k bývalé poště Nebory 360, v úseku délky cca 660 m, b) po místní komunikaci č. 367c na pozemku parc. č. 1372/5, 1621/71, 1372/2 a 1373 v k. ú. Nebory - od bývalé pošty Nebory 360 až k autobusové zastávce Nebory, Rusnok, v úseku délky cca 1 500 m, c) po místní komunikaci č. 366c na pozemku parc. č. 1367/12 v k. ú. Nebory – od atobusové zastávky Nebory, Rusnok směrem ke kravínu (pozemek parc. č. 1605 v k. ú. Nebory) a k domu čp. 15, v úseku délky cca 1 000 m. Městská hromadná doprava na lince MHD 713 bude probíhat dle opatření v příloze. Objízdná trasa pro městskou hromadnou dopravu Třinec linky 866713 MHD Třinec (linka 713) u spojů 48, 50, 47, 49, 43 bude vedena takto: ze zastávky Třinec, aut.st. (účelová komunikace), po silnicích II/476 (Frýdecká), I/11 Třinec, III/01141, po místních komunikacích č. 402, 366 k přemístěné zastávce Třinec, Nebory, pod kravínem, točna a zpět na autobusové stanoviště. Na objízdné trase budou obsluhovány zastávky: Třinec, autobusové stanoviště - Třinec, TESCO - Třinec, obecní domy - Třinec, Oldřichovice, Na Tyrské - Třinec, Guty, střed - Třinec, Guty, konečná - Třinec, Guty, Vrchy - Třinec, Guty, hranice - Třinec, Nebory, Rusnok - Třinec, Nebory, pod kravínem - Třinec, Nebory, Rusnok - Třinec, Guty, hranice - Třinec, Guty, Vrchy - Třinec, Oldřichovice, Na Tyrské - Třinec, obecní domy - Třinec, TESCO - Třinec, autobusové stanoviště. Trasa spoje č. 44 bude vedena až ze zastávky Třinec, Guty, střed – Třinec Guty konečná a pak po spoji č. 5. Autobusové zastávky Třinec, Nebory, Na Dušinci – Třinec, Nebory, Sojka – Třinec, Nebory, škola umístěných na silnici I/11 a zastávky Třinec, Nebory, pod kravínem umístěné na místní komunikaci č. 366c nebudou na lince 866713 MHD Třinec – linka č. 713 – Guty – Oldřichovice – Nebory – žel.st. u spojů 46, 48, 50, 47, 49, 43 a 44 obsluhovány. Autobusová zastávka Třinec, Nebory, pod kravínem bude přemístěna na pozemky parc. č. 1367/2 a 1605 v k. ú. Nebory (vjezd ke kravínu v Neborech).
Přílohy:
příloha.pdf
P17-03 PO Nebory.doc

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku