Přehled uzavírek

Horkovod pro rodinné domy na ulici Jiráskova


Místo: Třinec, ulice Jiráskova
Začátek prací: 15.3.2017
Termín ukončení: 15.5.2017 23:59

Popis: 1. Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 63c (pasport komunikací) umístěné na pozemcích parc. č. 3299 v k. ú. Lyžbice a 2479 v k. ú. Třinec, komunikace na ulici Jiráskova, v úseku do 100 m od ulice „Malá Jablunkovská“. Objízdná trasa nebyla stanovena. 2. Zvláštní užívání místní komunikace na místní komunikaci III. třídy č. 63c (pasport komunikací) umístěné na pozemcích parc. č. 3299 v k. ú. Lyžbice a 2479 v k. ú. Třinec, komunikace na ulici Jiráskova.
Přílohy:
příloha_30.pdf

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku