Přehled uzavírek

Hradčany - středová komunikace


Místo: "malá " Beskydská
Začátek prací: 1.6.2017
Termín ukončení: 16.11.2017 23:00

Popis: Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 462c (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 3121/1 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, místně zvané ulice „Malá“ Beskydská v délce cca 135 m – I. etapa, a 137 m – II. etapa v místě realizace stavby „Regenerace panelových sídlišť nad „Hradčany“ – středová komunikace včetně parkoviště a VO“. Objízdná trasa byla stanovena: - po místní komunikaci č. 180c umístěné na pozemku parc. č. 3132 v k. ú. Lyžbice, ulice Slezská, - po místní komunikaci č. 154c umístěné na pozemku parc. č. 2561 v k. ú. Lyžbice, ulice Koperníkova, - po místní komunikaci č. 65b umístěné na pozemku parc. č. 2506 v k. ú. Lyžbice, ulice Lidická. Termín uzavírky: I. etapa 01.06.2017 – 10.08.2017 II. etapa 11.08.2017 – 16.11.2017 Osoba zodpovědná za uzavírku: Miroslav Plaskura, tel. č. 602 764 857, miroslav.plaskura@eurovia.cz Z důvodu zajištění náhradního parkování vozidel budou v prostoru autobusového zálivu zastávky „Třinec, Lyžbice, Terasa konečná“ vyznačena parkovací místa s šikmým řazením vozidel.
Přílohy:
příloha OOP - prodloužení.pdf

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku