Přehled uzavírek

Uzavírka místní komunikace v Gutech


Místo: Guty mezi domy čp. 87 - 257
Začátek prací: 23.8.2017
Termín ukončení: 30.9.2017

Popis: z důvodu výstavby vodovodu bude uzavřena MK č. 389 v úseku mezi domy čp. 87 - 257
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku