Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:Opatření při překročení limitů znečištění vzdchu
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Jaké konkrétní opatření dělá MěÚ Třinec pro zlepšení situace ve dnech, kdy jsou dlouhodobě překračovány limity znečištění vzduchů (omezení dopravy, veřejná doprava zdarma, omezení výroby u velkých znečišťovatelů, atd.)?
Druh: Ostatní
Řešitel: odbor životního prostředí a zemědělství
Vytvořeno: 14.2.2017 05:46
Řešení: Tato připomínka nespadá do oblasti pořádku, proto byla postoupena odboru životního prostředí a zemědělství, který jako příslušný orgán státní správy řeší problematiku čistoty ovzduší. S dalšími dotazy v této oblasti se obraťte na Ing. Cholewikovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, tel.: 558 306 315, email: silvie.cholewikova@trinecko.cz.
Stav před:

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku