Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:Nebory - Dušinec
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Neudržování čistoty a pořádku na silnici, která byla vybudována podél obchvatu v Neborech - Na Dušinci. Cesta vedoucí pod nově vybudovaným mostem a podél obchvatu je plná bahna. Ani jednou tady neprojel čístící vůz!!!! Přitom běžně a nonstop jeden jezdí v Oldřichovicích. v Neborech se na čistotu silnice kašle!!! Dále hlásíme nové výtluky, které způsobují těžké stroje. Dále, nebezpečí průchodu pro pěší přes staveniště. Byl slíben bezpečný průchod na autobusovou zastávku Na Dušinci. Každý den zde prochází děti, starší občané, kterým není umožněn bezpečný průchod. Žádná přechodová lávka zde není vybudováná, běžně jsme nuceni doslova lézt přes příkopy. Po odpolední směně návrat domů nebezpečný, místo není nijak osvětlené, nachází se zde betonové panely, neoznačené kulatiny, opět hrozí nebezpečí úrazu. Nemluvě o tom, že maminky s kočárkem zde nemají šanci bezpečného průchodu. Myslete i na okrajovou část města. Dochází k ohrožování na zdraví, škodám na majetku.
Druh: Ostatní
Řešitel: odbor dopravy
Vytvořeno: 20.3.2017 09:52
Řešení: Prostřednictvím odboru dopravy byla připomínka předána stavbyvedoucímu přeložky I/11 - firma IMOS, která zaslal následující odpověď: Čistota na zmiňované komunikaci je udržována pravidelně stejně, jako na všech ostatních komunikacích. Výtluky budou řešeny v rámci celé stavby poté co bude zahájen provoz obaloven – předpoklad přelom březen – duben. Co se týče průchodu pěších přes staveniště, je zakázán. A to je v inkriminovaném místě značeno zákazovými značkami viz. foto. Pokud si tudy pěší zkracují cestu, je to na jejich vlastní nebezpečí. V brzké době bude tento průchod postupem prací znemožněn úplně. K průchodu staveniště je nutné používat nově zbudovanou komunikaci SO 127.
Stav před:
Stav po:

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
20.3.2017 10:14 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor dopravy.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku