Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:Odstranění pilířů po popílkovém potrubí v D. Líštné
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Odstranění pilířů po popílkovém potrubí, které vedlo na kaliště pod Jahodnou. Tyto betóny již hodně let hyzdí krajinu v Lištné
Druh: Ostatní
Řešitel: odbor stavebního řádu a územního plánování
Vytvořeno: 20.3.2017 16:48
Řešení: Odbor stavebního řádu a územního plánování provedl dne 11.4.2017 kontrolní prohlídku za účelem prošetření podnětu na odstranění pilířů po popílkovém potrubí na pozemku p.č. 326/2 v k.ú. Dolní Líštná, a to za účasti společnosti ENERGETIKA TŘINEC a.s., která je vlastníkem uvedeného pozemku i stavby popílkového potrubí. Dle sdělení zástupců této společnosti, které bylo zapsáno do protokolu z kontrolní prohlídky, se jedná o potrubí pro dopravu popílku z kotlů ENERGETIKY TŘINEC na uložiště popelovin D. Líštná. V současné době je toto uložiště zakonzervováno a nedochází k dalšímu ukládání popílku, avšak vlastník počítá s případným dalším využitím do budoucna, proto neprovedl odstranění pilířů, resp. patek. Potrubí bylo po zakonzervování z větší části odstraněno neznámými pachateli, což bylo předmětem šetření Policie ČR. Ponechané části potrubí odstranil vlastník z bezpečnostních důvodů. K předmětnému podnětu uvádíme, že dle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona může stavební úřad nařídit odstranění stavby tehdy, pokud stavba svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob. Vzhledem k tomu, že na místě stavby stavební úřad tento stav neshledal (nedochází k ohrožení života či zdraví, ani bezpečnosti osob a zvířat), nelze vlastníkovi nařídit odstranění této části stavby.
Stav před:

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
20.3.2017 16:50 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor stavebního řádu a územního plánování.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku