Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:Vyhrazené parkoviště pro 2 roky zrušenou restauraci
Stav hlášení: V řešení
Popis problému:
Na ulici Beskydská je vyhrazeno 5 parkovacích míst pro restauraci Athina, která již druhým rokem zavřená. Prosíme o odstranění těchto značek.
Druh: Ostatní
Řešitel: odbor dopravy
Vytvořeno: 21.4.2017 10:17
Řešení: Postoupeno odboru dopravy MěÚ Třinec.
Stav před:

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
21.4.2017 13:01 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor dopravy.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku