Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:rozpadající umělecké dílo
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Na kruhovém objezdu u Shellky zrezivělé a pomalu se rozpadající umělecké dílo každý den horší stav a víc nahnuté.
Druh: Poškození opotřebením
Řešitel: odbor školství, kultury a tělovýchovy
Vytvořeno: 14.8.2017 19:44
Řešení: Postoupeno k řešení odboru školství, kultury a tělovýchovy. Umělecké dílo se opravuje po dopravní nehodě.

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
14.8.2017 20:10 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor školství, kultury a tělovýchovy.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku