Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:Chybějící druhá branka v parku na kamionce
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Druh: Porucha
Řešitel: odbor školství, kultury a tělovýchovy
Vytvořeno: 1.9.2017 11:01
Řešení: Postoupeno odboru školství, kultury a tělovýchovy. Město Třinec není majitelem pozemku a branek.
Stav před:

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
4.9.2017 08:56 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor školství, kultury a tělovýchovy.
26.9.2017 13:55 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor školství, kultury a tělovýchovy.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku