Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:Nádoby na seper.odpad
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Problém je ,že čekáme na bus zástávce a vystupujeme přímo do odpadu který nám tu každy vyhodí co projiždí kolem.Už se to táhné nějaký rok. Nejlépe by bylo to někde přemístit jinde .Děkuji
Druh: Ostatní
Řešitel: odbor životního prostředí a zemědělství
Vytvořeno: 6.9.2017 18:30
Řešení: Postoupeno odboru životního prostředí a zemědělství, který zabezpečuje systém nakládání s komunálním odpadem. Na základě tohoto oznámení bylo provedeno místní šetření za účasti předsedy Osadního výboru Karpentná, zástupce firmy Nehlsen Třinec, s.r.o. a pracovníka odboru životního prostředí a zemědělství. Požadavek na přemístění nebo zrušení sběrného místa tříděného odpadu bude projednán na nejbližší schůzce osadního výboru.

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
7.9.2017 07:14 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor životního prostředí a zemědělství.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku