Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Městského úřadu Třinec


Adresa elektronické podatelny: epodatelna@trinecko.cz

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Městského úřadu Třinec pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Sériové číslo Jméno zaměstnance Platnost od Platnost do Zařazení
2351442 (23E152 hex) Jana Bolková 25.5.2017 14.6.2018 Odbor vnitřních věcí
2213512 (21C688 hex) Alena Macurová 20.1.2017 9.2.2018 Odbor vnitřních věcí


Seznam povolených formátů datových zpráv: *. txt, *.htm, *.html, *.rtf, *.doc, *.xls, *.jpg, *.tif, *.gif

Seznam povolených typů nosičů dat:
 • cd se souborovým systémem ISO9660
 • usb flash disk se souborovým systémem FAT 32, nebo NTFS
 • disk DVD se souborovým systémem "Universal Disk Format"
Adresa umístění elektronické podatelny:
 • Městský úřad Třinec
  Jablunkovská 160
  739 61 Třinec
Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu epodatelna@trinecko.cz , případně volejte na tel. č. 558 306 180, odbor vnitřních věcí.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku