Státní správa - instituce

Seznam institucí a ministerstev


Instituce


EUROSKOP
Vše o vstupu ČR do Evropské unie.
http://www.euroskop.cz

Evropská unie on-line
Stránky EU.
http://europa.eu.int

Portál veřejné správy
Portál veřejné správy je elektronickou bránou do úředního světa České republiky. Jeho smyslem je pomoci občanům v orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy.
http://portal.gov.cz

Státní správa: finance
Ministerstvo financí ČR: finanční úřady, ředitelství, formuláře, daně - spotřební daň, silniční daň, DPH, státní rozpočet, celní správa, ředitelství, úřady, předpisy, sazebník, EURO, Konsolidační agentura, Státní tiskárna cenin, cenné papíry, banky, kurzy.
http://finance.statnisprava.cz

Státní správa: tiskopisy
Ministerstvo financí ČR: DPH, silniční, majetkové, spotřební daně, fyzické a právnické osoby, daňové přiznání, exekuce, Ministerstvo vnitra, ČSSZ (sociální podpora), Úřad průmyslového vlastnictví.
http://formulare.statnisprava.cz

Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR
Státní organizace, odborné a celoživotní vzdělávání, zemědělské, potravinářské, lesnické učiliště a školy, studijní a učební obory, tvorba podpůrných materiálů a programů pro vzdělávání.
http://www.ivv.cz

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad.
http://www.kraj-moravskoslezsky.cz

Státní fond rozvoje bydlení
Úkolem fondu je vytvářet, akumulovat a rozšiřovat finanční prostředky určené na podporu investic do bydlení.
http://www.sfrb.cz

Centrální adresa
Informační systém o veřejných zakázkách a dražbách.
http://www.centralni-adresa.cz

ePUSA
Elektronický portál územních samospráv.
http://epusa.cz


Ministerstva


Ministerstvo vnitra
Oficiální stránky ministerstva.
http://www.mvcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj
Oficiální stránky ministerstva.
http://www.mmr.cz

Ministerstvo dopravy a spojů
Oficiální stránky ministerstva.
http://www.mdcr.cz

Ministerstvo financí
Oficiální stránky ministerstva.
http://www.mfcr.cz

Ministerstvo informatiky
MI je ústředním orgánem státní správy působící v oblasti informačních a komunikačních technologií, poštovních služeb a telekomunikací.
http://www.micr.cz

Ministerstvo kultury
Oficiální stránky ministerstva.
http://www.mkcr.cz

Ministerstvo obrany
Oficiální stránky ministerstva.
http://www.army.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ústřední orgán státní správy pro pracovněprávní vztahy.
http://www.mpsv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Oficiální stránky ministerstva.
http://www.mpo.cz

Ministerstvo spravedlnosti
Oficiální stránky ministerstva, informační registry, obchodní rejstřík.
http://www.justice.cz

Ministerstvo zahraničních věcí
Informace o činnosti a organizační struktuře ministerstva.
http://www.mzv.cz

Ministerstvo zdravotnictví
Aktuality, útvary, legislativa, dokumenty.
http://www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství
Oficiální stránky ministerstva.
http://www.mze.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oficální stránky ministerstva.
http://www.msmt.cz

Ministerstvo životního prostředí
Oficiální stránky ministerstva.
http://www.env.cz

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku