Nová expediční montáž

Hvězdárna Mikuláše Koperníka v Třinci


Historie Současnost Aktuality

Nová expediční montáž s astrografem.


Již před mnoha léty na třinecké observatoři dosloužil expediční dalekohled, který se používal na externí pozorování, pokud byl pozorován objekt mimo výhled hvězdárny nebo když členové kroužku pořádali horskou expedici za krásami hlubokého vesmíru, který není moc dosažitelný z centra města. Dlouho se plánovala stavba tohoto zařízení svépomocí na Hvězdárně Návsí, kde funguje už léta projekční skupina astroamatérů, ale vzhledem k nákladům a problémům se sháněním potřebných dílů bylo nakonec rozhodnuto, že celé zařízení v četně astrokomor bude po částech zakoupeno od profesionálních firem. Celestron a Sky-Watcher, které jsou vysoké kvality a relativně levné.

Nákup jednotlivých částí byl rozvržen do dlouhodobého horizontu vzhledem finanční náročnosti takového projektu a hlavně aby se dostatečně promyslela zamyšlená strategie. Totiž vývoj optiky a mechaniky v současné době je rychlý a astrokomory nových modelů vznikají skoro co dva roky. Nakonec se rozhodlo, že se zakoupí a složí dvě montáže a dvě astrokomory, aby se maximálně využilo příslušných pozorovacích lokalit dostupných v Beskydech.

První a podstatně těžší a dražší varianta se realizovala koupí těžké poloautomatické montáže Sky-Watcher EQ-6 a Astrografu Celestron HD 203/2030/1400mm s reduktorem ohniska 0,7X. pětičlenný a pointeru Maksutov Cassegrain 127/1500mm.

Kompletní cena asi 80 000Kč.

Tato sestava je využívána hlavně na Hvězdárně v Návsí, protože tam je méně světelného smogu. A kvalita sestavy je lépe využita. Využívá se k spektrografii, focení výbuchů supernov, komet a pozorování.

První testování Astrografu Celestron HD 203/2030/1400mm s reduktorem ohniska 0,7X na Hvězdárně v Návsí.

Supernova v galaxii M 82. Canon 400D Modifik. 20x40s, 800ISO. Bez pointace. Supernova zvýšila jas z 11m. na 10,6m. a postupně mění barvu na bílou…

Planetární mlhovina M27. Canon 400D Modifik.6X-2-3-6 minut. 1600ISO. Ruční pointace, snímáno astrografem HD203/1400mm.

Kulová hvězdokupa v Herkulovi M13. Canon400D Modifik. 3X-350s,800ISO snímáno astrografem HD203/1400mm.

Druhá lehká sestava byla realizována na montáži EQ-5 od firmy Sky-Watcher. Astrografem Newton-čočkový s foto korektorem 135/150/550mm z dílny p. Drbohlava. Jedná se o širokoúhlou fotokomoru 2,5 stupně zorné pole. Je to plnohodnotná náhrada za Schmidtovu nebo Maksutovu komoru kdysi běžně používanou na širokoúhlé záběry. Jen je poněkud méně světelná, což již dnes nevadí vzhledem CCD a CMOS snímačům, které mají daleko vyšší citlivost než svitkové filmy. Tudíž je předurčena na komety. Její fotografický dosah je asi 17 magnitud. A to je vzhledem k tomu, o jak malý přístroj se jedná hodně. Pointer rovněž Maksutov Cassegrain 127/1500mm. Tento přístroj se využívá na rychlé výjezdy „za kometami“ a na pozorování na letních táborech pro děti.

Cena sestavy přibližně 40 000kč.

Příprava na první test optiky Newton-čočkového astrografu s foto korektorem 135/150/550mm.

Hvězdokupa M45 v Býku. Canon 400D Modifik. 4X-300-500-600s, 800ISO. Snímáno komorou 135/550mm. Test dosahu komory v dobrých podmínkách v Návsí, bez světelného smogu. Hraniční magnituda 16,5m. Po 10 minutách expozice.

Emisní Mlhovina M42 v Orionu. Canon400D Modifik. 6X-360s. ISO1600 Snímáno komorou 135/550mm.

Kulová hvězdokupa M13 v Herkulovi. 10X60-120-180s. ISO1600 Snímáno komorou 135/550mm.

Kometa C/2013 R1 Lovejoy. Canon400D Modifik. Surová fotka 300s. ISO1600. Snímáno komorou 135/550mm

Kometa C/2012 K1. Panstarrs. Canon400D Modifik. 1X6minut. ISO1600. Snímáno komorou 135/550mm.

Galaxie M31 v Andromedě. Canon400D Modifik. 15X60-180-240s. ISO 1600. Snímáno komorou 135/550mm. 1
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku