Nejstarší období

Nejstarší období

2. pol. 14. stol.
Pravděpodobný vznik Třince

1444
První písemná zmínka o Třinci

1653
Po smrti piastovské kněžny Alžběty Lukrécie se stalo těšínské knížectví, jako odumřelé léno Koruny české, majetkem Habsburků a bylo spravováno tzv. Těšínskou komorou se sídlem v Těšíně.

1770
První podrobnější zprávy nám poskytuje urbář z roku 1770:

  • 556 ha plochy
  • cca 200 obyvatel
  • zcela zemědělský ráz.

1766
Císařovna Marie Terezie darovala princi Albertu Saskému těšínské knížectví věnem při svatbě s její dcerou Marií Christinou.

1799
Třinec byl prodán arciknížeti Albertovi baronkou Saint-Genois za 36 tisíc zlatých.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku