Aktuality

Aktuality


Klub seniorů dostal hodnotný dárek

 

Z daru v hodnotě 10 000 Kč od firmy DONGWON CZ, s.r.o. se mohou radovat klientky třineckého Klubu seniorů na Husově ulici. Z darované částky byly zakoupeny potřeby pro workshopy výtvarných činností. Jedná se o materiál pro vitrážovou techniku, k níž jsou potřeba barevná skla, letovací cín, pájky, řezáky, různé kleště, folie a speciální vody. S vitrážovou technikou budou zájemci z řad členů Klubu seniorů seznamováni na výtvarných workshopech pod názvem Vitrážová školička. Ta se poprvé otevře o letních prázdninách. Odbor sociálních věcí podpořil přístup klientům Klubu ke kreativní práci s vitrážovou technikou zakoupením stolní brusky, která je pro tvorbu nezbytná.

Společnost DONGWON nastartovala s městem Třinec společný program zaměřený na sociální oblast v roce 2013 a od té doby věnovala na potřeby seniorů, dětí a zdravotně handicapovaných občanů v sociálních zařízeních města Třince řadu finančních i věcných darů. Konkrétně firma financovala nákup herních prvků v zahradě denního stacionáře Paprsek, dovybavila rehabilitační místnost stacionáře Radost novým magnetoterapeutickým přístrojem v hodnotě 65 tisíc korun, finančně podpořila i nákup dataprojektoru pro potřeby klientů Klubu seniorů. Společnost poskytla finanční dar rovněž Pedagogicko-psychologické poradně, stacionářům pomohl nový polohovací vozík pro imobilní klienty, děti z mateřinky na Máchově ulici se mohou radovat z nového kolotoče a klienti denního stacionáře Jantar z nového televizoru. Společnost přispěje SŠ, ZŠ a MŠ na Jablunkovské ulici na výstavbu venkovního výtahu.

„Chtěla bych firmě DONGWON poděkovat za tuto podporu. Vážíme si toho, že se firma rozhodla investovat do sociální oblasti a být prospěšná tam, kde jsou jiní odkázáni na pomoc ostatních,“ podotkla starostka města Věra Palkovská.

Zdroj: Mgr. Šárka Szlaurová - 21.4.2015

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku