Architekt

Architekt města Třince


Vítám Vás na stránce architekta města a v úvodu mi dovolte několik slov:

Stránka vznikla za účelem koordinace postupu při realizaci investičních a stavebních záměrů na území města Třince. Jedná se o společný zájem na tom, aby se naše město měnilo koncepčně, logicky a aby jako celek působilo příznivě a jednotně. Tato činnost je rozdělena do dvou základních kategorií :
 1. individuální stavby investorů
  / stavby rodinných domů, stavby veřejné, stavby komerční, stavby výrobní a ostatní /
 2. stavební úpravy / revitalizace / stávajících bytových / panelových / domů
U staveb kategorie A se jedná o společnou konzultaci již ve fázi záměru výstavby tak, abychom mohli hned na začátku dojít ke shodě v základních parametrech stavby / umístění, výška, typ a architektonický výraz /

U staveb kategorie B se jedná o dodržení 4 základních parametrů při jejich revitalizaci :

 1. Koncepce barevného řešení jednotlivých domů má být v souladu s koncepci barevného řešení celého města. Vhodná je kombinace menšího počtu barev a spíše jedné barvy ve více odstínech. Vhodné je rovněž barevné odlišení vstupní a schodišťové části od ostatních ploch.
 2. Výměna oken a úprava vstupu má respektovat několik základních podmínek:
  • vždy do stejného otvoru
  • stejné původní členění, v případě že je zájem o nové členění, musí být stejné v celém objektu
  • "nezazdívat" vstupy a prosklení schodišť vzhledem k tomu, že jsou jedním z mála architektonických prvků na objektu
 3. Při zasklívání balkónů a lodžií je nutno postupovat jednotně v celém objektu. Vzhledem k tomu, že technologie zasklívání prošla svým vývojem, byla přijata jednoduchá zásada:
  • tam, kde je již rámové zasklení, je nutno toto dodržet
  • od 1.1. 2006 bylo dohodnuto realizovat pouze bezrámové zasklívání
 4. Zateplení obvodového pláště lze provádět vždy na celém objektu, případně tam, kde větší objekty po sekcích "uskakují" lze zateplení realizovat po těchto sekcích s uskočením v rozích.
Tyto zásady jsou stanoveny ne proto, aby omezovaly jakoukoliv aktivitu, ale naopak jsou vedeny snahou, aby naše město působilo z hlediska vzhledu bytových domů zajímavě a zároveň bylo zřejmé, že tato činnost není živelná.

Aby tyto zásady byly dodržovány a naplňovány v praxi, jsem Vám plně k dispozici každé pondělí v době od 14,00 do 17,00 hod na Městském úřadě v Třinci

Váš architekt města

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku