Hnojník

Územně plánovací dokumentace Hnojník (ÚPD)
Návrh
A. Textová část
ikona - stáhnout soubor (46.98 kB)
A.1 Návrh
B. Grafická část
ikona - stáhnout soubor (164.06 kB)
B.1 Komplexní urbanistický návrh, doprava - legenda
ikona - stáhnout soubor (4.50 MB)
B.1 Komplexní urbanistický návrh, doprava
ikona - stáhnout soubor (188.90 kB)
B.2 Návrh funkčních zón - legenda
ikona - stáhnout soubor (4.21 MB)
B.2 Návrh funkčních zón
ikona - stáhnout soubor (134.26 kB)
B.3 Technická vybavenost - vodní hospodářství - legenda
ikona - stáhnout soubor (4.36 MB)
B.3 Technická vybavenost - vodní hospodářství
ikona - stáhnout soubor (131.26 kB)
B.4 Technická vybavenost - energetika, spoje - legenda
ikona - stáhnout soubor (4.23 MB)
B.4 Technická vybavenost - energetika, spoje
ikona - stáhnout soubor (166.78 kB)
B.5 Veřejně prospěšné stavby - legenda
ikona - stáhnout soubor (4.02 MB)
B.5 Veřejně prospěšné stavby
Odůvodnění
A. Textová část
ikona - stáhnout soubor (97.52 kB)
A.2 Odůvodnění
B. Grafická část
ikona - stáhnout soubor (123.67 kB)
B.6 Vyhodnocení záboru půdy - legenda
ikona - stáhnout soubor (2.49 MB)
B.6 Vyhodnocení záboru půdy
Návrh územního plánu
ikona - stáhnout soubor (176.31 kB)
Návrh zadání územního plánu Hnojník
ikona - stáhnout soubor (1.93 MB)
Problémový výkres
 
Oznámení o konání společného jednání a dokumentace územního plánu Hnojník
ikona - stáhnout soubor (151.06 kB)
Veřejná vyhláška - Jednání o návrhu ÚP Hnojník
A. Textová část
ikona - stáhnout soubor (377.00 kB)
01) Návrh
ikona - stáhnout soubor (725.21 kB)
02) Odůvodnění
ikona - stáhnout soubor (552.00 kB)
03) Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
ikona - stáhnout soubor (1.76 MB)
04) Vyhodnocení vlivu na životní prostředí
B. Grafická část
ikona - stáhnout soubor (480.96 kB)
I.2.a - Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (1.05 MB)
I.2.b - Hlavní výkres-urbanistická koncepce
ikona - stáhnout soubor (848.71 kB)
I.2.c - Koncepce dopravní infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (499.08 kB)
I.2.d - Koncepce vodního hospodářství
ikona - stáhnout soubor (521.20 kB)
I.2.e - Koncepce energetiky a spojů
ikona - stáhnout soubor (452.08 kB)
I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb
ikona - stáhnout soubor (1.52 MB)
II.2.a - Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (10.97 MB)
II.2.b - Výkres širších vztahů
ikona - stáhnout soubor (485.49 kB)
II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku