Komorní Lhotka

Územní plán Komorní LhotkaZastupitelstvo obce Komorní Lhotka na svém XXVIII. zasedání dne 21.11.2016 schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Komorní Lhotka za období 5/2012 – 6/2016


ikona - stáhnout soubor (6.58 MB)
Zpráva o uplatňování ÚP Komorní Lhotka
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka na svém XXIII. zasedání 30.5.2012 usnesením č.1 vydalo územní plán Komorní Lhotka jako opatření obecné povahy č. 1-2012
Textová část
ikona - stáhnout soubor (1.50 MB)
Komorní Lhotka-čistop.odův.04.12
ikona - stáhnout soubor (1.33 MB)
NATURA - ÚP Komorní Lhotka
ikona - stáhnout soubor (706.55 kB)
Návrh územního plánu Komorní Lhotka
ikona - stáhnout soubor (3.64 MB)
SEA - ÚP Komorní Lhotka
Grafická část
ikona - stáhnout soubor (365.46 kB)
A.1 Základní členění území - legenda
ikona - stáhnout soubor (1.18 MB)
A.1 Základní členění území
ikona - stáhnout soubor (529.90 kB)
A.2 Hlavní výkres - legenda
ikona - stáhnout soubor (2.37 MB)
A.2 Hlavní výkres
ikona - stáhnout soubor (617.73 kB)
A.3 Doprava - legenda
ikona - stáhnout soubor (3.68 MB)
A.3 Doprava
ikona - stáhnout soubor (609.40 kB)
A.4 Vodní hospodářství - legenda
ikona - stáhnout soubor (3.32 MB)
A.4 Vodní hospodářství
ikona - stáhnout soubor (607.20 kB)
A.5 Energetika spoje - legenda
ikona - stáhnout soubor (2.98 MB)
A.5 Energetika spoje
ikona - stáhnout soubor (392.34 kB)
A.6 Veřejně prospěšné stavy - legenda
ikona - stáhnout soubor (653.60 kB)
A.6 Veřejně prospěšné stavy
ikona - stáhnout soubor (996.60 kB)
B.1 Koordinační výkres - legenda
ikona - stáhnout soubor (3.25 MB)
B.1 Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (411.90 kB)
B.2 Zábor půdního fondu - legenda
ikona - stáhnout soubor (3.02 MB)
B.2 Zábor půdního fondu
ikona - stáhnout soubor (997.54 kB)
B.3 Širší vztahy - legenda
ikona - stáhnout soubor (973.03 kB)
B.3 Širší vztahy - výkres
Územní studie Komorní Lhotka – plocha Z32
ikona - stáhnout soubor (273.16 kB)
Titulní listy
ikona - stáhnout soubor (4.71 MB)
Textová část
Grafická část
ikona - stáhnout soubor (454.25 kB)
1) Hlavní urbanistický výkres
ikona - stáhnout soubor (667.40 kB)
2) Studie zástavby na pozemcích
ikona - stáhnout soubor (642.40 kB)
3) Návrh dopravní obsluhy
ikona - stáhnout soubor (279.16 kB)
4) Návrh zásobování vodou
ikona - stáhnout soubor (328.48 kB)
5) Nárh zásobování plynem a el. energií
ikona - stáhnout soubor (952.19 kB)
6) Širší vztahy
ikona - stáhnout soubor (285.14 kB)
7) Výkres majetkoprávních vztahů
ikona - stáhnout soubor (569.74 kB)
8) Koordinační výkres
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku