Nýdek

Územně plánovací dokumentace Nýdek (ÚPD)
Změna č. 2 Územního plánu Nýdek – návrh určený pro společné jednání
A. Textová část
ikona - stáhnout soubor (2.33 MB)
Změna č. 2 Územního plánu Nýdek
B. Grafická část
I.B Výrok
ikona - stáhnout soubor (5.86 MB)
I.B.a) Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (8.19 MB)
I.B.b) Hlavní výkres
ikona - stáhnout soubor (6.87 MB)
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb
II.B Odůvodnění
ikona - stáhnout soubor (14.12 MB)
II.B.a) Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (5.90 MB)
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Zastupitelstvo obce Nýdek vydalo na svém zasedání dne 11. 11. 2009 Územní plán Nýdek formou opatření obecné povahy č. 1-2009. Nabytí účinnosti 27. 11. 2009
Opatření obecné povahy 1-2009
ikona - stáhnout soubor (2.83 MB)
Opatření obecné povahy č. 1-2009
I.A NÁVRH
ikona - stáhnout soubor (656.84 kB)
I.A NÁVRH (VÝROK) - textová část
I.B. GRAFICKÁ ČÁST
ikona - stáhnout soubor (2.05 MB)
I.B.a) Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (15.53 MB)
I.B.b) Hlavní výkres
ikona - stáhnout soubor (1.20 MB)
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb
II.A ODŮVODNĚNÍ
ikona - stáhnout soubor (1.47 MB)
II.A ODŮVODNĚNÍ - textová část
II.B. GRAFICKÁ ČÁST
ikona - stáhnout soubor (18.66 MB)
II.B.a) Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (4.14 MB)
II.B.b) Výkres širších vztahů
ikona - stáhnout soubor (242.68 kB)
II.B.b) Výkres širších vztahů - legenda k výkresu
ikona - stáhnout soubor (2.51 MB)
II.B.c) Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu
ikona - stáhnout soubor (9.91 MB)
II.B.d) Doprava
ikona - stáhnout soubor (9.55 MB)
II.B.e) Vodní hospodářství
ikona - stáhnout soubor (5.63 MB)
II.B.f) Energetika, spoje
Zastupitelstvo obce Nýdek na svém 18. Zasedání dne 20. 11. 2013 vydalo Územní plán Nýdek Změna č. 1 formou opatření obecné povahy č. 1-2013. Nabytí účinnosti 12. 12. 2013
ikona - stáhnout soubor (205.20 kB)
Opatření obecné povahy č. 1-2013
 
Územní plán Nýdek Změna č.1
A. Textová část
ikona - stáhnout soubor (1.54 MB)
Územní plán Nýdek Změna č. 1
B. Grafická část
I.B Výrok
ikona - stáhnout soubor (1.93 MB)
I.B.a) Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (3.22 MB)
I.B.b) Hlavní výkres
ikona - stáhnout soubor (2.35 MB)
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb
II.B. Odůvodnění
ikona - stáhnout soubor (3.14 MB)
II.B.a) Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (402.03 kB)
II.B.b) Výkres širších vztahů - legenda
ikona - stáhnout soubor (1.05 MB)
II.B.b) Výkres širších vztahů
ikona - stáhnout soubor (183.68 kB)
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - legenda
ikona - stáhnout soubor (1.82 MB)
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 
Zastupitelstvo obce Nýdek na svém 21. zasedání dne 25. 06. 2014 schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Nýdek za období 11-2009 - 11-2013
ikona - stáhnout soubor (384.35 kB)
Zpráva o uplatňování Územního plánu Nýdek za období 11-2009 - 11-2013
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku