Smilovice

Územně plánovací dokumentace Smilovice (ÚPD)
Zastupitelstvo obce Smilovice na svém 6. zasedání dne 16.03.2015 vydalo Územní plán Smilovice formou opatření obecné povahy č. 2/2015
Nabytí účinnosti 2. 4. 2015

ikona - stáhnout soubor (258.74 kB)
Opatření obecné povahy 2-2015
Část výroková
Textová část
ikona - stáhnout soubor (893.75 kB)
Návrh
Grafická část
ikona - stáhnout soubor (3.29 MB)
01 Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (4.68 MB)
02 Hlavní výkres urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
ikona - stáhnout soubor (3.39 MB)
03 Hlavní výkres koncepce veřejné infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (2.97 MB)
04 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Část odůvodnění
Textová část
ikona - stáhnout soubor (3.52 MB)
Odůvodnění
Grafická část
ikona - stáhnout soubor (6.99 MB)
05 Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (7.78 MB)
06 Výkres širších vztahů
ikona - stáhnout soubor (3.79 MB)
07 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Vyhodnocení vlivů
ikona - stáhnout soubor (14.98 MB)
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku