Vendryně

Územně plánovací dokumentace Vendryně (ÚPD)
Územní plán Vendryně
ikona - stáhnout soubor (875.83 kB)
I.A ÚP VENDRYNĚ
ikona - stáhnout soubor (8.64 MB)
I.B.a) Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (8.03 MB)
I.B.b.1) Hlavní výkres - urbanistická koncepce
ikona - stáhnout soubor (8.81 MB)
I.B.b.2) Hlavní výkres - koncepce dopravy a technické infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (6.33 MB)
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb
ikona - stáhnout soubor (2.88 MB)
II.A ODŮVODNĚNÍ ÚP VENDRYNĚ
ikona - stáhnout soubor (11.89 MB)
II.B.a) Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (431.79 kB)
II.B.b) Výkres širších vztahů - legenda
ikona - stáhnout soubor (7.35 MB)
II.B.b) Výkres širších vztahů
ikona - stáhnout soubor (3.75 MB)
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ikona - stáhnout soubor (9.06 MB)
II.B.d.1) Výkres dopravy
ikona - stáhnout soubor (7.63 MB)
II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství
ikona - stáhnout soubor (8.12 MB)
II.B.d.3) Výkres energetiky a spojů
ikona - stáhnout soubor (492.36 kB)
III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP VENDRYNĚ NA URÚ
ikona - stáhnout soubor (20.33 kB)
Poučení
ikona - stáhnout soubor (2.16 MB)
Příloha č. 1 - Návrh rozhodnutí o námitkách
ikona - stáhnout soubor (77.10 MB)
Příloha č. 1 - přílohy
ikona - stáhnout soubor (230.81 kB)
Příloha č. 2 - Návrh vyhodnocení připomínek
ikona - stáhnout soubor (32.94 MB)
Příloha č. 2 - přílohy
ikona - stáhnout soubor (7.51 MB)
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
ikona - stáhnout soubor (428.59 kB)
Vyhodnocení vlivů ÚP Vendryně - Natura 2000

Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zrušení části opatření obecné povahy „Územní plán Vendryně“ s nabytím účinnosti 10. 08. 2016


ikona - stáhnout soubor (6.26 MB)
Rozhodnutí
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku