Ročník 2008

Stavba roku 2008


Oceněné stavby
Další přihlášené stavby


Složení hodnotící komise
 • RNDr. Věra Palkovská
 • Anna Gavendová
 • Ing. Věra Pindurová
 • Ing. arch. Boris Petrov
 • Ing. arch. Josef Starý
Přihlášené stavby Kategorie Stavby pro bydlení:
 • 1 stavba v k.ú. Dolní Líštná
 • 1 stavba v k.ú. Karpentná
 • 1 stavba v k.ú. Konská
 • 2 stavby v k.ú. Lyžbice
 • 7 staveb v k.ú. Oldřichovice
 • 2 stavby v k.ú. Třinec
 • 1 stavba v k.ú. Tyra
Kategorie Stavby komerčního charakteru:
 • 1 stavba v k.ú. Konská
 • 1 stavba v k.ú. Třinec
Kategorie Obnova fasád stávajících objektů:
 • 3 stavby v k.ú. Lyžbice
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku