Organizační struktura MěÚ
Vyhledat text:
Odbor:


Odbor správy majetku města

Nalezeno: 12 záznamů. Zobrazeno: 1 - 12      1
Martina Buzková - odbor správy majetku města
Kancelář: 268 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306273 E-mail: martina.buzkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • referent oddělení pro k. ú. Český Puncov, Dolní a Horní Líštná, Lyžbice, Kojkovice, Konská
 • převody, pronájmy a výpůjčky pozemků
 • zřizování věcných břemen
 • uzavírání smluv na pozemky
 • zpracování souhlasu se vstupem na pozemky
Ing. Petra Byrtusová - odbor správy majetku města
Kancelář: 268 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306274 E-mail: petra.byrtusova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • referent oddělení pro k. ú. Guty, Karpentná, Nebory, Oldřichovice, Třinec, Tyra
 • převody, pronájmy a výpůjčky pozemků
 • zřizování věcných břemen
 • uzavírání smluv na pozemky
 • zpracování souhlasu se vstupem na pozemky
Ing. Pavlína Cemerková - odbor správy majetku města
Kancelář: 236 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306283 E-mail: pavlina.cemerkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • rozpočtář
 • majetek ve správě odboru
Mgr. Anita Dočkalová - odbor správy majetku města
Kancelář: 237 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306275 E-mail: anita.dockalova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • pronájem prostorů sloužících k podnikání
 • reklamy na budovách
 • uzavírání smluv a veškerá související činnost
Ikona vedoucí odboru JUDr. Danuta Lasotová - odbor správy majetku města
Kancelář: 266 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306270 E-mail: danuta.lasotova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: vedoucí odboru
Jana Pastuchová - odbor správy majetku města
Kancelář: 231 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306284 E-mail: jana.pastuchova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • evidence plateb
 • vystavování a aktualizace předpisů nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytů, garáží a prostorů sloužících podnikání
 • agenda poplatků a úroků z prodlení
 • informace o aktuálním stavu dluhu
Ing. Karin Přikrylová - odbor správy majetku města
Kancelář: 267 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306272 E-mail: karin.prikrylova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: vedoucí oddělení majetkoprávního, zástupce vedoucí odboru, převody nemovitostí, uzavírání smluv
Iveta Rašíková - odbor správy majetku města
Kancelář: 232 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306286 E-mail: iveta.rasikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • vyúčtování služeb u bytů, garáží a prostorů sloužících k podnikání
 • oznamování změn počtu osob žijících s nájemcem v bytě
 • odečty měřidel
Irena Sikorová - odbor správy majetku města
Kancelář: 231 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306285 E-mail: irena.sikorova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • evidence plateb
 • vystavování a aktualizace předpisů nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytů, garáží a prostorů sloužících podnikání
 • agenda poplatků a úroků z prodlení
 • informace o aktuálním stavu dluhu
Margita Starzyková - odbor správy majetku města
Kancelář: 233 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306279 E-mail: margita.starzykova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • technik
 • zajišťování komplexní údržby a oprav bytového a nebytového fondu
 • přebírání a předávání bytů
 • řešení pojistných událostí na bytovém fondu
 • asistence a zajišťování volných prostor u soudních stěhování
Erna Szurmanová - odbor správy majetku města
Kancelář: 235 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306277 E-mail: erna.szurmanova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • spisová služba
 • pronájem garáží
 • uzavírání smluv
 • kompletace materiálů pro orgány města
Ing. Markéta Ulmannová - odbor správy majetku města
Kancelář: 234 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306282 E-mail: marketa.ulmannova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • evidence žádostí o městský byt
 • výměnu a podnájmy bytů
 • uzavírání nájemních smluv na byty
 • příprava podkladů k projednání v bytové komisi
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku