Odbor živnostenský úřad

Aktuality, upozornění, termíny


Termíny


Podnikatelé, živnosti, pro které je stanoven zákonný termín Povinnost Možný důsledek z nesplnění povinnosti Předpis Termín
Silniční motorová doprava každoroční prokázání finanční způsobilosti pro autobusy, tahače nebo nákladní vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny (prokazuje se dopravnímu úřadu) sankční pozastavení či zrušení živnosti, změna rozsahu živnostenského oprávnění z moci úřední 111/1994 Sb. Do 31.7. daného kalendářního roku
Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 doložení odborné způsobilosti pro nakládání s jednotlivými kategoriemi pyrotechnických výrobků sankce za neoprávněné podnikání 455/1991 Sb. do 4.září 2016

Upozornění

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku