Právní předpisy

Právní předpisy


ikona - stáhnout soubor (107.36 kB)
Nový zákon o spotřebitelském úvěru
ikona - stáhnout soubor (301.91 kB)
Správní řád
ikona - stáhnout soubor (37.72 kB)
Základní informace - EET
ikona - stáhnout soubor (648.29 kB)
Zákon o obchodních korporacích
ikona - stáhnout soubor (143.76 kB)
Zákon o ochraně spotřebitele
ikona - stáhnout soubor (66.62 kB)
Zákon o živnostenských úřadech
ikona - stáhnout soubor (692.81 kB)
Živnostenský zákon


Důležité odkazy


Ministerstvo průmyslu a obchodu
Živnostenský rejstřík
Obchodní rejstřík
BusinessInfo

BusinessInfo.cz je oficiálním portálem pro podnikání a export. Cílem portálu je zjednodušit zejména malým a středním podnikatelům orientaci v informacích a službách poskytovaných státní správou. Portál je provozován vládní agenturou CzechTrade a jeho gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jednotné kontaktní místo

Jednotná kontaktní místa (JKM) byla zřízena směrnicí o službách jako informační místa pro podnikatele na vnitřním trhu Evropské unie (EU). Kromě České republiky byla JKM zřízena i ve všech ostatních členských státech EU a státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) za účelem poskytnout podnikatelům veškeré informace potřebné k zahájení podnikání.

JKM v Moravskoslezském kraji

Činnost Jednotného kontaktního místa (JKM) zajišťuje Živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy, oddělení živností, jako jediné kontaktní místo v Moravskoslezském kraji.
JKM má dvě hlavní funkce, a to informační podle ustanovení § 14 zákona o volném pohybu služeb a zprostředkovatelskou podle § 15 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. JKM poskytne maximum informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat a zprostředkuje klientovi kontakt s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. JKM předává žádosti o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému o této žádosti rozhodovat. Kromě žádostí o oprávnění k podnikání lze přes JKM posílat přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu, oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob, oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení a oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám.

Česká správa sociálního zabezpečení
Finanční správa
Česká obchodní inspekce
Business center
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Podnikání v dopravě
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku