Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Podání žádosti o změnu územního plánu


2. Základní informace k životní situaci

Informace o možnostech podání žádosti o změnu zařazení pozemků do změny územního plánu, žádost o změnu územního plánu Třince se podává na MěÚ Třinec, v ostatních obcích na obci

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník pozemku

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti a doplňujících informací jako je popis záměru, důvod žádosti, vztah k nemovitosti

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou, telefonickou nebo emailovou komunikací a podáním vyplněné žádosti

6. Na které instituci životní situaci řešit

Pro podání informace v katastrech města Třinec a v obcích Řeka, Střítež, Smilovice, Vělopolí, Ropice, Vendryně, Bystřice, Košařiska, Komorní Lhotka, Hnojník, Nýdek, je příslušný odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení územního plánování popř. místní zástupci obcí.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Darina Dzivá Kancelář: 205 Tel: 558 306 234 E-mail: darina.dziva@trinecko.cz Jméno: Ing. Hana Mitrengová Kancelář: 204 Tel: 558 306 233 E-mail: hana.mitrengova@trinecko.cz Jméno: Ing. Jaroslav Guziur Kancelář: 201 Tel: 558 306 224 E-mail: jaroslav.guziur@trinecko.cz Jméno: Ing. Anna Sikorová Kancelář: 201 Tel: 558 306 223 E-mail: anna.sikorova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Občanský průkaz * Identifikaci parcel (např. výřez z katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu) * Stručný popis stavebního záměru

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/ - odkaz je třeba upravit na adresu konkrétního odboru nebo přímo odpovídajícího formuláře.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Návrh na uhrazení nákladů je součástí žádosti

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V době pořizování změny územního plánu, vyhodnocení potřeby ve čtyřletých cyklech

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Žádní další účastníci dotčení nejsou.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Možnost zaslání žádosti o posouzení pozemku z hlediska územního plánování prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu

16. Jaké jsou související předpisy

* vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti * vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území * vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace

Obecné informace lze získat na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) v části Územní plánování a stavební řád. Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Platný územní plán města Třinec je k nahlédnutí na internetových stránkách města

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Posouzení pozemku a jeho možného budoucího využití nebo stavebního záměru z hlediska územního plánu

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení územního plánování

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Věra Pindurová Telefon: 558306225 Mobil:774749851 Funkce: vedoucí odboru Jméno: Ing. Darina Dzivá Telefon: 558306228 Mobil: Funkce: vedoucí oddělení ÚP

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu

Datum není stanoveno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Na provedení změny územního plánu, která znamená přeřazení charakteru pozemků, není právní nárok

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku