Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

E-podání na tiskopise JRF (Jednotný registrační formulář)


2. Základní informace k životní situaci

Podání (ohlášení živnosti, žádost o koncesi a ohlášení jejich změn...) je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Ten kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (§ 37, odst. 4,5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba s bydlištěm v ČR nebo její zmocněnec - právnická osoba se sídlem v ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec - fyzická osoba, která nemá bydliště na území ČR nebo její zmocněnec - právnická osoba se sídlem mimo ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba, příp. odpovědný zástupce: - plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti - bezúhonnost - odborná způsobilost (vzdělání, praxe) je-li živnostenským zákonem požadována

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- elektronickým podáním z počítače

6. Na které instituci životní situaci řešit

Kterýkoli obecní živnostenský úřad na území ČR, např. Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Elektronicky je nutno zaslat i veškeré požadované doklady k danému podání (např. doklady o vzdělání a praxi, doklad k sídlu, čestné prohlášení odpovědného zástupce apod.).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Elektronické podání z počítače lze vyplnit přímo v aplikaci Elektronické podání-JRF

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • ohlášení živnosti, žádost o koncesi při vstupu do podnikání 1000,- Kč
  • další ohlášení živnosti, žádost o koncesi 500,- Kč

Pokud v rámci jednoho podání bude ohlášeno více živností, koncesí poplatek se vybírá jen jednou.

  • vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100,- Kč
  • výpis nebo potvrzení z živnostenského rejstříku 20,- Kč za každou i započatou stránku

Poplatek se musí uhradit předem na účet Městského úřadu Třinec 19-1621781/0100

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Nejsou.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné další činnosti nejsou požadovány.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání-JRF Czech POINT

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ Na stránkách Městského úřadu Třinec - živnostenský úřad.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Marcela Muchová Telefon: 558 306 240 Mobil: Funkce: vedoucí živnostenského úřadu

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu

Neurčen.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku