Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Oznámení o přerušení a pokračování provozování živnosti


2. Základní informace k životní situaci
Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení.
Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno,
je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- fyzická osoba s bydlištěm v ČR nebo její zmocněnec
- právnická osoba se sídlem v ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec
- fyzický osoba, která nemá bydliště na území ČR nebo její zmocněnec
- právnická osoba se sídlem mino ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínky nejsou stanoveny.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
- osobní návštěvou živnostenského úřadu
- poštovním doručením vyplněného tiskopisu živnostenskému úřadu
- elektronickým podáním z počítače
- prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT
6. Na které instituci životní situaci řešit
Kterýkoli obecní živnostenský úřad na území ČR, např. Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: registrační oddělení živnostenského úřadu Kancelář: 337, 339, 340, 341 Tel: 558 306 244, 558 306 242, 558 306 241, 558 306 251 E-mail: lenka.sikorova@trinecko.cz, marcela.muchova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 V neúřední dny pouze na základě předchozí telefonické dohody.
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
- průkaz totožnosti
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Při osobní návštěvě oznámení ve formě e-formuláře vyplní referent živnostenského úřadu Při podání poštou jsou tiskopisy dostupné na adrese www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ Elektronické podání z počítače lze vyplnit přímo v aplikaci Elektronické podání-JRF Czech POINT
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Živnostenský úřad zapíše oznámení o přerušení živnosti, pokračování v živnosti do 5 pracovních dní
do živnostenského rejstříku.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Nejsou.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné další činnosti nejsou po žadateli požadovány.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronické podání-JRF
Czech POINT
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ Na stránkách Městského úřadu Třinec - živnostenský úřad.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Marcela Muchová Telefon: 558 306 240 Mobil:
Funkce: vedoucí živnostenského úřadu
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
Neurčen.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku