Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Zápis do evidence zemědělského podnikatele


2. Základní informace k životní situaci
Zápis do evidence zemědělského podnikatele provede dle ust. § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádostí.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR dle místní příslušnosti
- právnická osoba se sídlem v ČR dle místní příslušnosti
- fyzická osoba zahraniční s místem podnikání na území ČR dle místní příslušnosti
- právnická osoba zahraniční s umístěním organizační složky v ČR dle místní příslušnosti
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Fyzická osoba, případně zmocněnec, právnická osoba - jednatel, případně zmocněnec:
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
- osobní návštěvou odboru životního prostředí
- poštovním doručením vyplněného tiskopisu odboru životního prostředí
- e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
6. Na které instituci životní situaci řešit
Územní samosprávný celek s rozšířenou působností - Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Anna Turoňová Kancelář: 110 Tel: 558 306 317 E-mail: anna.turonova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Průkaz totožnosti.
* V případě jednání zmocněncem - plná moc.
* PO - statut právnické osoby, včetně oprávněné osoby způsobilé k právním úkonům (např. zápis z valné hromady, usnesení - výpis z obchodního rejstříku).
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ .
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek 1.000 Kč splatný v hotovosti při podání žádostí na pokladně Městského úřadu Třinec.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů ode dne podání žádostí odbor životního prostředí a zemědělství zapíše údaje o zařazení do evidence zemědělského podnikatele a vydá Osvědčení o zápise do evidence zemědělského podnikatele.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
-
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
-
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna města Třince: epodatelna@trinecko.cz.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
-
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Anna Turoňová Telefon: 558 306 317 Mobil:--
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
20.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoveno.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku