Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Vyřazení vozidla z registru vozidel


2. Základní informace k životní situaci

K vyřazení vozidla z registru vozidel dochází v případě, že vlastník nebo provozovatele vozidla nechce vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprav apod.)

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vozidlo lze vyřadit, pokud je registrované, a je možné doložit technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla a registrační značky.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost se podává na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Pavlína Sochorová Kancelář: 147 aTel: 558 306 306 E-mail: pavlina.sochorova@trinecko.cz Jméno: Marie Gieraczková Kancelář: 147 Tel: 558 306 307 E-mail: marie.gieraczkova@trinecko.cz Jméno: Jarmila Bilková Kancelář: 147 Tel: 558 306 305 E-mail: jarmila.bilkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13.00 Středa: 8:00 - 17:00 Bc. Radomír Penčák Kancelář: 146 Tel: 558 306 304 E-mail: radomir.pencak@trinecko.cz Jméno: Lenka Lasotová Kancelář: 146 Tel: 558 306 303 E-mail: lenka.lasotova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* vyplněná "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla"

* občanský průkaz

* osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz velký)

* osvědčení o registraci vozidla část I. (technický průkaz malý),

* registrační značky

* doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky, * živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, pokud jde o registraci na IČ

* plná moc v případě zastupování za dotyčnou osobu

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla"

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

200 Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při předložení všech požadovaných dokladů vyřízeno na místě, v komplikovanějších případech 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny. Pokud není žádosti vyhověno, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR, www.mdcr.cz

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Registr vozidel - Registrace vozidla

Registr vozidel - Vydání nového dokladu pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Vydání registrační značky pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Výdej dat z registru silničních vozidel

Registr vozidel - Vyřazení vozidla z registru vozidel

Registr vozidel - Zánik vozidla

Registr vozidel - Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil: 774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2017

26. Popis byl naposledy aktualizován

29.05.2017

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku