Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Zprostředkovaná identifikace – identifikace fyzické osoby, identifikace fyzické osoby zastoupené na základě plné moci, identifikace právnické osoby, identifikace právnické osoby zastoupené na základě plné moci jinou právnickou osobou.


2. Základní informace k životní situaci

Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Účelem této služby je, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem. Zprostředkovanou identifikaci tedy mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob, tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Požádat o provedení Zprostředkové identifikace může jakákoliv fyzická osoba, nebo právnická osoba, která se nemůže dostavit k jednání u povinné osoby osobně, a jejíž identifikace má být provedena zprostředkovaně. O tuto službu může rovněž požádat i zmocněnec, který na základě ověřeného podpisu v plné moci zastupuje jinou fyzickou osobu, nebo právnickou osobu, která je v roli účastníka obchodu. Žádost musí daná osoba podat na kontaktním místě osobně, zpravidla postačí ústně a vyřízena je na počkání.

Součástí žádosti musí být vždy jasně a zcela konkrétně uvedeno, kdo, na čí žádost a pro jaký účel byla identifikace provedena, včetně identifikačních údajů klienta a dalších příloh (např. založení účtu v bance, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy apod.).

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na Městském úřadě v Třinci, nebo na kterémkoliv kontaktním místě Czech Pointu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

U notáře nebo kontaktním místě Czech Point (obecní a městské úřady, pobočky České pošty).

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, kancelář č. 127, tel.: 558 306 125

e-mail: andrea.szlauerova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Alena Romanová, kancelář č. 128, tel.: 558 306 123

e-mail: alena.romanova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Jaroslava Molinová, kancelář č. 128, tel.: 558 306 124

e-mail: jaroslava.molinova@trinecko.cz

Jméno: Lucie Cieślarová, kancelář č. 128, tel.: 558 306 126

e-mail: lucie.cieslarova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00

Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou
  • Identifikovaná fyzická osoba - pro vyřízení podané žádosti musí žadatel předložit platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas), podle kterého je možné provést jednoznačné ztotožnění. K porovnání některých zjištěných údajů může být požadováno předložení dalších podpůrných dokladů (např. jiný průkaz totožnosti, rodný list, zaměstnanecký průkaz, potvrzení o pobytu apod.).
  • Identifikovaná právnická osoba – doklad o existenci právnické osoby (výpis z veřejného rejstříku, zřizovací listina).
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Forma žádosti není v zákoně stanovena, nemusí být písemná a nemusí být konkrétně doložena – stačí tedy prohlášení identifikované osoby, že identifikace má být provedena.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyhotovení veřejné listiny o Zprostředkované identifikaci podléhá správnímu poplatku ve výši 200,- Kč a poplatek je splatný při převzetí zhotovené listiny.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě doložení potřebných dokladů je žádost o Zprostředkování identifikace vyřízena na počkání.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze. Je nutná osobní přítomnost žadatele (zmocněnce).

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

19. Nejčastější dotazy

----

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení.

24. Kontaktní osoba

Ing. Andrea Szlauerová, Telefon: 558 306 125

vedoucí správního oddělení.

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03.04.2017

26. Popis byl naposledy aktualizován

03.04.2017

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku