Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Dítě v situaci, kdy probíhá soudní úprava práv a povinnosti rodičů k jeho osobě


2. Základní informace k životní situaci

Jde o situace, kdy soud projednává úpravu práv a povinností rodičů k dítěti. Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) je ustanoven opatrovníkem dětí dle § 892 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (rodinné právo) a je jeho úkolem hájit zájmy dítěte v řízení. Dále případy, kdy rozchod rodičů je provázen složitou situací dětí a problémy v komunikaci mezi rodiči.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně - právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. Právo požádat OSPOD o pomoc při ochraně svého života a práv má i dítě. Upozornění lze učinit jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, osobně aj.) a to i anonymně.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každé oznámení je prošetřeno, specifické podmínky nejsou stanoveny.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením složité životní situace na oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, Třinec pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Třinci anebo v některé z dalších obcí v daném správním obvodu Městského úřadu Třinec, a to: Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí a Vendryně.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Taťána Pryčková Kancelář: 328 Tel: 558 306 345 E-mail: tatana.pryckova@trinecko.cz Jméno: Mgr. Karina Szczotková Kancelář: 327 Tel: 558 306 348 E-mail: karina.szczotkova@trinecko.cz Jméno: Luciána Heczková, DiS. Kancelář: 329 Tel: 558 306 334 E-mail: luciana.heczkova@trinecko.cz Jméno: Mgr. Lucie Rajcová Kancelář: 329 Tel: 558 306 342 E-mail: lucie.rajcova@trinecko.cz Jméno: Mgr. Martina Kajzarová Kancelář: 330 Tel: 558 306 329 E-mail: martina.kajzarova@trinecko.cz Jméno: Bc. Martina Strnadová Kancelář: 328 Tel: 558 306 340 E-mail: martina.strnadova@trinecko.cz Jméno: Mgr. Michaela Dziková Kancelář: 327 Tel: 558 306 353 E-mail: michaela.dzikova@trinecko.cz Jméno: Mgr. Magda Zawadzka Kancelář: 330 Tel: 558 306 351 E-mail: magda.zawadzka@trinecko.czJméno: Věra Majerová Kancelář: 331 Tel: 558 306 361 E-mail: vera.majerova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 Další dny: po předchozí telefonické domluvě

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

K prokázání totožnosti při osobním jednání občanský průkaz, při jiných formách oznámení není nutný žádný doklad.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny předepsané formuláře.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Fyzické i právnické osoby, které mohou podat potřebné informace.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s OSPOD dle potřeby.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: ospod@trinecko.cz.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Občanský soudní řád, občanský zákoník (rodinné právo), Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, Zákon o výkonu ústavní ochranné výchovy ve školských zařízeních.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte může orgán sociálně-právní ochrany uložit pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnosti: a) spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany při ochraně zájmů a práv dítěte, b) na výzvu příslušného orgánu sociálně-právní ochrany se dostavovat k osobnímu jednání, předložit listiny a další doklady a poskytnout nezbytné informace, je-li jich třeba pro výkon sociálně-právní ochrany, c) umožnit návštěvu zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany a zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu v obydlí, popřípadě v jiném prostředí, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví dítěte nebo pro ochranu jeho práv.

19. Nejčastější dotazy

---

20. Další informace

---

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

---

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Veškeré životní situace týkající se práv dětí. Tyto možno řešit ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí, které podá poradenskou pomoc nebo doporučí návštěvu odborného pracoviště. Poskytne poradenskou pomoc i při sepsání různých návrhů k soudu. S žádostí o poradenství k řešení souvisejících životních situací se obracejte na výše uvedených kontaktech.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Věra Majerová Telefon: 558 306 361 Mobil:--- Funkce: vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.07.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

7.11.2016

27. Datum konce platnosti popisu

---

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku