Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Dítě se závažnými a opakovanými poruchami chování a jednání


2. Základní informace k životní situaci

Jedná se o veškeré situace, které souvisí s problémovým jednáním dítěte a které jsou opakované, či dlouhodobé (např. útěky z domova, záškoláctví, zneužívání návykových látek, trestná činnost atd.).

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče, osoby odpovědné za výchovu dítěte, dítě i bez vědomí zákonných zástupců. Každý občan je také oprávněn upozornit na závadové chování dětí, nebo na to, že rodiče porušují nebo zneužívají práva vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky nejsou stanoveny, řešeno je každé oznámení.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí, a to buď osobně, písemně (možné i e-mailem) nebo telefonicky a sdělit veškeré podstatné informace.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, Třinec pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Třinci anebo v některé z dalších obcí v daném správním obvodu Městského úřadu Třinec, a to: Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí a Vendryně.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Vlastimil Starzyk Kancelář: 345 Tel: 558 306 333 E-mail: vlastimil.starzyk@trinecko.cz Jméno: Bc. Eva Plucnarová Kancelář: 345 Tel: 558 306 343 E-mail: eva.plucnarova@trinecko.cz Jméno: Věra Majerová Kancelář: 331 Tel: 558 306 361 E-mail: vera.majerova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 Další dny: po předchozí telefonické domluvě

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

V případě osobního jednání je vhodné předložit občanský průkaz, přijímáme však i anonymní sdělení.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny předepsané formuláře.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Všichni, kteří mohou sdělit podstatné informace k osobě dítěte a jeho nejbližšího okolí. Státní instituce a neziskové organizace, které se podílejí na řešení daného problémů.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí a jinými institucemi, případně návštěva odborných pracovišť.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: ospod@trinecko.cz.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Úmluva o právech dítěte.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Poučení o opravných prostředcích obsahuje každé správní rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do 50 000 Kč za: * maření výkonu ochranné výchovy dítěte, nebo narušení výchovy dítěte svěřeného do výchovy jiného občana, nebo do pěstounské péče * ponechání dítěte bez náležitého dozoru * ponížení nebo použití nepřiměřeného opatření vůči dítěti v úmyslu ponížit jeho lidskou důstojnost Pokuta až do 20 000 Kč za: * nespolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí

19. Nejčastější dotazy

---

20. Další informace

---

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

---

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Veškeré životní situace týkající se dětí je možno řešit také prostřednictvím oddělení sociálně-právní ochrany dětí zdejšího úřadu.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Věra Majerová Telefon: 558 306 361 Mobil:--- Funkce: vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.07.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

7.11.2016

27. Datum konce platnosti popisu

---

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku