Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané


2. Základní informace k životní situaci

Jde o situace, kdy dítě je vystaveno nadměrnému trestání, bití a jinému ohrožování, sexuálnímu zneužívání, psychickému ponižování. Je zanedbávána péče o něj, je ponecháváno bez dozoru, není dostatečně zajištěna jeho výživa nebo je zanedbáván jeho zdravotní stav.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan je oprávněn a povinen upozornit orgán sociálně - právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Oznámení lze učinit jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, osobně aj.). Oznamovateli je zaručena anonymita a každé oznámení je prošetřováno. Právo požádat OSPOD o pomoc při ochraně svého života a práv má i nezletilé dítě.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky nejsou stanoveny, řešeno je každé oznámení.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením podezření na týrání, zneužívání, zanedbávání dítěte.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, Třinec pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Třinci anebo v některé z dalších obcí v daném správním obvodu Městského úřadu Třinec, a to: Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí a Vendryně.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Vlastimil Starzyk Kancelář: 345 Tel: 558 306 333 E-mail: vlastimil.starzyk@trinecko.cz Jméno: Bc. Eva Plucnarová Kancelář: 345 Tel: 558 306 343 E-mail: eva.plucnarova@trinecko.cz Jméno: Věra Majerová Kancelář: 331 Tel: 558 306 361 E-mail: vera.majerova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 Další dny: po předchozí telefonické domluvě

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

K prokázání totožnosti při osobním jednání občanský průkaz, při jiných formách oznámení není nutný žádný doklad.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny předepsané formuláře.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

---

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s OSPOD dle potřeby.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: ospod@trinecko.cz.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Občanský soudní řád, občanský zákoník (rodinné právo), Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, Zákon o výkonu ústavní ochranné výchovy ve školských zařízeních.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Trestní postih při neoznámení trestného činu týrání nebo pohlavního zneužití.

19. Nejčastější dotazy

---

20. Další informace

---

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

---

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Veškeré životní situace týkající se omezování práv dětí - domácí násilí, hádky, nadměrná a častá konzumace alkoholu, nezvládání výchovy. Tyto situace možno řešit ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí, které situaci vyhodnotí, provede základní úkony, podá podnět k trestnímu řízení, poskytne poradenskou pomoc nebo doporučí návštěvu odborného pracoviště.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Věra Majerová Telefon: 558 306 361 Mobil:--- Funkce: vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.07.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

11.07.2014

27. Datum konce platnosti popisu

---

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku