Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Profesní způsobilost řidiče


2. Základní informace k životní situaci

Profesní způsobilost řidiče již není vydávána samostatně na průkazu profesní způsobilosti. Od 19.01.2013 se profesní způsobilost řidiče vyznačí na zadní straně řidičského průkazu pod harmonizačním kódem 95 k příslušné skupině řidičského oprávnění. Průkaz profesní způsobilosti lze vydat pouze k řidičskému průkazu jiného členského státu EU.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává osoba, která je žadatelem o profesní způsobilost.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o vepsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu podává občan osobně na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou příslušného úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu. Jelikož je žádost tisknuta ze systému registru řidičů, vyžaduje se osobní přítomnost žadatele.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Ivana Csepcsarová Kancelář: 151 Tel: 558 306 309 E-mail: ivana.csepcsarova@trinecko.cz Jméno: Lucie Kadlubcová Kancelář: 151 Tel: 558 306 310 E-mail: lucie.kadlubcova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* platný občanský průkaz (popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkaze, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu) * řidičský průkaz * 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (3,5 x 4,5 cm) * potvrzení o absolvování pravidelného (průběžného) školení (5x7h) nebo, * potvrzení o absolvované výuce a výcviku (v délce 140h nebo 280h ne starší než 6 měsíců), * potvrzení o absolvování pravidelného školení v rozsahu 35h, jedná-li se o žadatele, který dosud nebyl držitelem průkazu o profesní způsobilosti, pokud mu byla udělena alespoň jedna ze skupin řidičského oprávnění C1, C, C1E, CE před 10.09.2009 nebo jedna ze skupin D1, D, D1E, DE před 10.09.2008 * průkaz profesní způsobilosti pokud byl vydán

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zapsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu. Dostupná na přepážce.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

50,- Kč hotově při podání žádosti (vydání řidičského průkazu s vepsanou profesní způsobilostí do 20 dnů) 200,- Kč hotově při podání žádosti (pokud žadatel není držitelem řidičského průkazu ČR) 500,- Kč zrychlená žádost hotově při podání žádosti - (vydání do 5 pracovních dnů)

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vydání nového řidičského průkazu s vepsanou profesní způsobilostí řidiče do 20 dnů od podání žádosti (popř. při zvolení zrychlené žádosti je vydání do 5 pracovních dnů od podání žádosti) Lhůta pro vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče (který není držitelem řidičského průkazu vydaného v ČR) je nejdéle 30 dní od podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz s vepsanou profesní způsobilostí je žadatel povinen převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. Odevzdat stávající řidičský průkaz. Odevzdat průkaz profesní způsobilosti řidiče, pokud mu byl vydán.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

16. Jaké jsou související předpisy

Prováděcí vyhláška č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností může být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Řidičský průkaz po autoškole Řidičský průkaz - výměna Řidičský průkaz - odevzdání Výpis z evidenční karty řidiče Průkaz profesní způsobilosti řidiče

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil: 774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

21.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku