Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Aktualizace podané žádosti o městský byt


2. Základní informace k životní situaci

Jedná se o každoroční potvrzení žadatele o trvání na své žádosti o uzavření nájemní smlouvy na městský byt.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel o byt, jehož žádost o uzavření nájemní smlouvy na městský byt je zařazena v seznamu uchazečů o městské byty.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povinnost žadatele každoročně vždy v termínu od 2. ledna do 31. března osobně nebo písemně na odboru správy majetku města potvrdit, že jeho zájem o vyřízení žádosti trvá. Další podmínky pro aktualizaci žádosti jsou uvedeny v platné vnitřní směrnici č. 1/2013 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince dostupné na webových stránkách města http://www.trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php?id=find&fulltext=z%E1sady+pro+hospoda%F8en%ED+s+byty nebo k nahlédnutí viz bod 7.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním dopisu: * na podatelně Městského úřadu Třinec * prostřednictvím pošty poštou na adresu: Městský úřad Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec * prostřednictvím datové schránky 4anbqsj * podepsáním aktualizačního formuláře, v případě, že se žadatel dostaví osobně.

6. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Kancelář: č. 234 Tel: 558 306 282 E-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* občanský průkaz * případně pas * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není nutné) * výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30dnů od přijetí aktualizace žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Manžel, manželka

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nesplnění aktualizace žádosti bude tato žádost ze sezamu uchazečů vyřazena. O vyřazení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace

Kontrola aktualizovaných žádostí je prováděna každoročně v dubnu popř. květnu příslušného kalendářního roku.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. 234 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Ing. Markéty Ulmannové, nebo telefonicky na čísle 558 306 282, případně e-mailem marketa.ulmannova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Telefon: 558 306 282 Mobil: Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku