Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Přechod nájmu městského bytu


2. Základní informace k životní situaci

Jedná se o změnu subjektů na straně nájemce, jestliže nájemce zemře (nevztahuje se na úmrtí jednoho ze společných nájemců), a to za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 2279 a následující).

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba (případně zákonný zástupce), která s bývalým nájemcem bytu žila ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, popř. dědic.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky jsou vymezeny v § 2279 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o přechod nájmu bytu vč. kopie úmrtního listu osobně na podatelně MěÚ Třinec nebo listovní zásilkou na adresu Městský úřad Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, popř. prostřednictvím datové schránky 4anbqsj.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 73961 Třinec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Kancelář: č. 234 Tel: 558 306 282 E-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* občanský průkaz * případně pas * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není nutné) * výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence * kopii úmrtního listu

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě splnění zákonných podmínek bude žadatel vyzván k uzavření nové nájemní smlouvy zpravidla do 30 dnů od podání žádosti o přechod nájmu.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá nájemní vztah po přechodu nájmu bytu? Nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu (§ 2279 občanského zákoníku), vyjma výjimek uvedených v zákoně.

20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. 234 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Ing. Markéty Ulmannové, nebo telefonicky na čísle 558 306 282, případně e-mailem marketa.ulmannova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města, MěÚ Třinec.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Telefon: 558 306 282 Mobil: Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku