Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Hlášení oprav v nemovitostech města


2. Základní informace k životní situaci

Nájemce bytu či prostoru sloužícího podnikání, jehož vlastníkem je město Třinec, oznamuje pronajímateli závadu vyžadující opravu. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu (bytový fond) či prostoru sloužícího podnikání (nebytový fond). Bližší specifikace viz příloha nájemních smluv.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nájemce dotčeného městského bytu nebo prostoru sloužícího podnikání.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je uzavřená platná nájemní smlouva k bytu nebo prostoru sloužícího podnikání. Nájemce podá podnět na opravu osobně, telefonicky, popř. e-mailem.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- osobně na odboru správy majetku města Městského úřadu v Třinci, Jablunkovská 160, kanc. č. 233 v 1. patře - telefonicky: na číslech 558 306 279, 774 749 864 - bytový a nebytový fond na číslech 558 306 275, 774 749 863 - nebytový fond Mgr. Anita Dočkalová na čísle 558 306 277 - garáže a garážové kóje Erna Szurmanová - e-mailem margita.starzykova@trinecko.cz - bytový a nebytový fond anita.dockalova@trinecko.cz - nebytový fond erna.szurmanova@trinecko.cz - garáže a garážové kóje

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, ul. Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Margita Starzyková - bytový a nebytový fond Kancelář: 233 Tel: 558 306 279, 774 749 864 Erna Szurmanová - garáže a garážové kóje Kancelář: 235 Tel: 558 306 277 Mgr. Anita Dočkalová - nebytový fond Kancelář: 237 Tel: 558 306 275, 774 749 863 E-mail: margita.starzykova@trinecko.cz erna.szurmanova@trinecko.cz anita.dockalova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* občanský průkaz * případně pas * případně platnou nájemní smlouvu * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není nutné) * výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30dnů od podání informace o opravě/závadě. V havarijních případech v co nejkratším termínu.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

V případě nájmu bytu: manžel, manželka, popř. přítel, přítelkyně

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zpřístupnit byt nebo prostor sloužící podnikání v termínu předem dohodnutém.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

margita.starzyková@trinecko.cz erna.szurmanova@trinecko.cz anita.dockalova@trinecko.cz datová schránka: 4anbqsj

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace

Před zadáním opravy se provádí zjištění, zda nájemce vůči městu Třinec nemá neuhrazený závazek a požaduje se jeho úhrada před provedením.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. 233 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u paní Margity Starzykové, nebo telefonicky na čísle 558 306 279, 774 749 864, případně e-mailem margita.starzykova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Bytový a nebytový fond Jméno: Margita Starzyková Telefon: 558 306 279 Mobil: 774 749 864 Funkce: technik odboru správy majetku města Garáže a garážové kóje Jméno: Erna Szurmanová Telefon: 558 306 277 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města Nebytový fond Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Telefon: 558 306 275 Mobil: 774 749 863 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku