Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Pronájem/pacht pozemku k prostorům či prostorům sloužících podnikání v majetku města


2. Základní informace k životní situaci

Město Třinec pronajímá nemovité věci - pozemky k prostorům a prostorům sloužících podnikání ve svém vlastnictví předem určeným zájemcům, tzn. nájemcům prostorů či prostorů sloužících podnikání, před jejichž předmětem nájmu se pozemek nachází. Tento pronájem je vázán na dobu a délku výpovědní lhůty již sjednané se žadatelem ve smluvním vztahu na pronájem prostorů nebo prostorů sloužících podnikání.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nájemce prostorů nebo prostorů sloužících podnikání, před jehož předmětem nájmu se pozemek nachází.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- nájemce nesmí mít vůči městu Třinec neuhrazený závazek - nájemce podá písemnou žádost na podatelnu MěÚ Třinec s uvedením parcelního čísla vybraného pozemku nebo jeho části a účelem využití - žádost bude projednána v majetkoprávní komisi a následně bude materiál předložen k rozhodnutí Radě města Třince; o výsledku jednání a dalším postupu bude nájemce informován obratem

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- písemnou žádostí podanou osobně na podatelnu MěÚ Třinec, listovní zásilkou na adresu MěÚ Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, případně e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz nebo datovou schránkou 4anbqsj

6. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Kancelář: č. 237 Tel: 558 306 275, 774 749 863 E-mail: anita.dockalova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* uzavřenou smlouvu na pronájem/pacht prostorů nebo prostorů sloužících podnikání

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Převážně do 30dnů od dne podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: anita.dockalova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), v platném znění Vnitřní směrnice města č. 17/2013 "Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince" http://trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php?id=find&fulltext=Cen%EDk+pro+stanoven%ED+finan%E8n%EDch.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy

Mohu si pronajmout část pozemku k venkovnímu posezení, ikdyž mám smlouvu se soukromým subjektem? Ano, pokud se jedná o pozemek ve vlastnictví města Třinec a jeho část se nachází před Vaší provozovnou. Další postup a bližší informace na tel. číslech 558 306 275, 774 749 863.

20. Další informace

Před podáním žádosti si lze na tel. číslech 558 306 275, 774 749 863 domluvit prohlídku.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 237 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Mgr. Anity Dočkalové, nebo telefonicky na číslech 558 306 275, 774 749 863, případně e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Telefon: 558 306 275 Mobil: 774 749 863 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku